Stvaranjem računa na Mailo imat ćete novu e-adresu i pristupit ćete svim Mailo uslugama: e-pošti, kalendaru, oblaku, dječjoj e-pošti i alatima za suradnju.

To je besplatna e-pošta za djecu od 6-14 godina!
Prava e-mail adresa kao i odrasli, ali u prikladnom i sigurnom okruženju.

Najbolje od Mailo za profesionalce, samozaposlene i mala i srednja preduzeća: mail, oblak, kalendar i alati za dijeljenje za vaše poslovanje.

Da bi učenike naučio Internetu i e-pošti, Mailo je postavio prvi sistem pošte za škole.