Stvaranjem računa na Mailo imat ćete novu e-adresu i pristupit ćete svim Mailo uslugama: e-pošti, kalendaru, oblaku, dječjoj e-pošti i alatima za suradnju.

To je besplatna e-pošta za djecu od 6 do 14 godina!
Prava adresa e-pošte kao kod odraslih, ali u prikladnom i sigurnom okruženju.

Najbolje od Mailo za profesionalce, samozaposlene i mala i srednja poduzeća: pošta, oblak, kalendar i alati za dijeljenje za vaše poslovanje.

Da bi podučavao učenike Internetu i e-pošti, Mailo postavio je prvi sustav pošte za škole.