Door een account aan te maken op Mailo, heeft u een nieuw e-mailadres en krijgt u toegang tot alle Mailo - services: e-mail, agenda, cloud, e-mail voor kinderen en samenwerkingstools.

Het is de gratis e-mail voor 6-14 jarigen!
Een echt e-mailadres net als volwassenen, maar dan in een geschikte en veilige omgeving.

Het beste van Mailo voor professionals, zelfstandigen en MKB: mail-, cloud-, agenda- en deeltools voor uw bedrijf.

Om leerlingen internet en e-mail te leren, heeft Mailo het eerste mailsysteem voor scholen opgezet.