Tworząc konto na Mailo, będziesz mieć nowy adres e-mail i będziesz mieć dostęp do wszystkich usług Mailo: poczty e-mail, kalendarza, chmury, poczty podrzędnej i narzędzi do współpracy.

To darmowy e-mail dla dzieci w wieku 6-14 lat!
Prawdziwy adres e-mail, tak jak dorośli, ale w odpowiednim i bezpiecznym środowisku.

To, co najlepsze z Mailo dla profesjonalistów, osób samozatrudnionych i MŚP: poczta, chmura, kalendarz i narzędzia do udostępniania dla Twojej firmy.

Aby uczyć uczniów Internetu i poczty e-mail, Mailo utworzyła pierwszy system pocztowy dla szkół.