Privatnost i Mailo čarter

Opasnosti od interneta – Privatnost i upad

 • Adresa e-pošte je nametljiva kada vam omogućava praćenje svugdje na Internetu. To je slučaj sa dobavljačima usluga e-pošte koji također kontroliraju sljedeće usluge:
  • pretraživač
  • web pretraživač
  • društvenu mrežu
  • reklamna mreža
 • Možete shvatiti da vas napadna adresa e-pošte prati kada se vaš identitet prikazuje na vrhu stranice u drugim uslugama, kao što je, na primjer, jednostavna pretraga Interneta.
 • Ako koristite nametljivu e-adresu, vaš dobavljač e-pošte zna sve vaše radnje na Internetu i ove podatke može koristiti neograničeno: spisak svih vaših sadašnjih i prošlih kontakata sadržaj svih poslanih i primljenih e-poruka sva vaša pretraživanja na Internetu istorija većine posjećenih web stranica...
 • Vaš pružatelj usluga e-pošte može brzo stvoriti značajnu bazu podataka o vama.
 • Iz dana u dan vaša upotreba Interneta donosi dodatne podatke u ovu bazu podataka, čiji je opseg teško znati.
 • Ako koristite nametljivu adresu e-pošte, važno je pročitati uslove korištenja i konfigurirati dostupne alate za zaštitu, ako ih ima.

Povelja Mailo

Obaveza 1 – Poštujući privatnost korisnika

 • Usluga je u potpunosti hostirana u Francuskoj i pažljivo slijedi evropske i francuske propise o privatnoj prepisci i zaštiti podataka.
 • Podaci korisnika su povjerljivi: nijedna pozadinska vrata nisu otvorena ni za koga, čak ni vlasti koje zahtijevaju pristup izvan određenog pravnog okvira.

Obaveza 2 – Nenametljive adrese e-pošte

 • Ne koriste se za lociranje svugdje na Internetu u vezi s pretraživačem, mrežom za oglašavanje, društvenom mrežom i web pretraživačem.
 • Nisu mamac za stvaranje nominalne baze podataka za profilisanje i praćenje:
  • Poruke koje su korisnici primili i poslali ne čitaju se u komercijalne ili promotivne svrhe.
  • Podaci koje pružaju korisnici su povjerljivi.

Obaveza 3 – Usluga kvaliteta koja se neprestano razvija

 • Vremenom ostaje održiv za korisnike kojima je, bilo djeci, bilo pojedincima ili profesionalcima, potrebna stalna adresa e-pošte.
 • Stalno se poboljšava u pogledu karakteristika, ergonomije, kapaciteta, mobilnosti i performansi.
 • Fokusira se isključivo na poštu i ne rasipa se na portal masovnog tržišta.
 • Održava potpuno majstorstvo svoje tehnologije kako bi i dalje ostao inovativan i bez odlaganja odgovarao na potrebe i sugestije svojih korisnika.

Obaveza 4 – Razmatranje dato svakom korisniku

 • Rješenje za sve: odrasle, djecu, starije osobe.
 • Pažnja porodicama i dječjoj sigurnosti.
 • Izvođenje alata za profesionalce.
 • Bliska veza sa koja, ako je potrebno, kontaktira korisnika telefonom.